تمام چوب.

جنس چوب؛ كاج روسيه.

انتخاب رنگ به سفارش مشتری.

ضمانت ٥ ساله و خدمات پس از فروش.