مبلمان چوبی منزل

مبل هونياك

صندلی, مبلمان|

تمام چوب. جنس چوب؛ كاج روسيه. داراي جلو پايي. انتخاب رنگ و تعداد به سفارش مشتری. ضمانت ٥ ساله و خدمات پس از فروش.

مبل راكينگ نيشام

صندلی Rocking, مبلمان|

تمام چوب. انتخاب رنگ به سفارش مشتری. ضمانت ٥ ساله و خدمات پس از فروش.

مبل پروشات

مبلمان|

تمام چوب انتخاب رنگ چوب و پارچه و تعداد به سفارش مشتری. ضمانت ٥ ساله و خدمات پس از فروش.

مبل آمستريس

مبلمان|

بسيار راحت. جنس چوب راش آلمان. انتخاب رنگ به سفارش مشتری. ضمانت ٥ ساله و خدمات پس از فروش.

مبل دياكو

مبلمان|

تمام چوب. به هر تعداد قابل سفارش است. انتخاب رنگ به سفارش مشتری. ضمانت ٥ ساله و خدمات پس از فروش.

مبل آروشا

مبلمان|

مبل تک کشو دار، ۲نفره یا ۳ نفره جعبه دار. جنس چوب، کاج مرغوب روسیه. ابعاد، تعداد، رنگ چوب و پارچه به سفارش مشتری. ضمانت ٥ ساله و خدمات پس از فروش.

ميز آشينا

مبلمان, میز نهارخوری|

انتخاب رنگ و ابعاد به سفارش مشتری. ضمانت ٥ ساله و خدمات پس از فروش.

ميز راشين

مبلمان, میز نهارخوری|

انتخاب رنگ و ابعاد به سفارش مشتری. ضمانت ٥ ساله و خدمات پس از فروش.

ميز دوسار

مبلمان, میز نهارخوری|

ارتفاع ٩٠ انتخاب رنگ و ابعاد به سفارش مشتری. ضمانت ٥ ساله و خدمات پس از فروش.

ميز تاشو سونيا

مبلمان, میز نهارخوری|

كشو دار. قابليت تبديل ٤ نفره به 2 نفره. انتخاب رنگ به سفارش مشتری. ضمانت ٥ ساله و خدمات پس از فروش.